JOURNAL PAPERS

Sağbaş,E., Korukoglu, S., Balli,S.,Real-Time Stress Detection  from Smartphone Sensor Data Using Genetic Algorithm-Based Future Subset Optimization and K-Nearest Neighbor Algorithm, Multimedia Tools and Applications,Volume 83, pages 1-32, 2024.

Bulut,V., Korukoglu, S., Surface Curcature Analysis of Bivariate Normal Distribution : A Covid-19 Data Application on Turkey,Regional Statistics, Volume 12 No:4,2022.Pages 3-26.

Sağbaş,E., Korukoglu, S., Balli,S.Mahalonobis Uzaklığı Tabanlı Aykırı Değer Bulma ve ReliefF Öznitelik Seçimine Dayalı bir Makine Öğrenmesi Yaklaşımı ile Akıllı Telefon Verileri Üzerinden Stres Tespiti, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(2),333-345, 2022 

Sağbaş,E., Korukoglu, S., Balli,S.,Stress Detection  via Keyboard Typing Behaviors by Using Smartphone Sensors and Machine Learning Techniques, Journal of Medical Systems Volume 44:68, Issue 4, April 2020.Pages 1-12.

Bulut H.,Onan, A.,Korukoğlu, S., “An improved ant based algorithm based on heaps merging and fuzzy c-means for clustering cancer gene expression data“,SADHANA Academy Proceeding in Engineering Sciences, Vol 45 No :1 2020, 

Afsar,B.,Aydın,D.,Uğur,A., Korukoğlu, S.,Self-Adaptive and Adaptive Parameter Control in Improved Artificial Bee Colony Algorithm ,INFORMATICA,2017,Volume 28, No 3, Pages 415-438.

Onan, A., Korukoğlu, S., Bulut H.,A hybrid ensemble  pruning approach based on consensus clustering and multi-objective evolutionary algorithm for sentiment classification, Information Processing & Management, Volume 53,Issue 4, July 2017, Pages 814-833.

Onan, A., Bulut H.,Korukoğlu, S., “An improved ant algorithm with LDA-based representation for text document clustering“,Journal of Information Science, 43(2),April 2017, pp. 275-292

Onan, A., Korukoğlu, S., “A feature selection model based on genetic rank aggregation for text sentiment classification“, Journal of Information Science, 43(1),February 2017, pp. 25–38

Onan, A., Korukoğlu, S., Bulut H.,”A Multiobjective Weighted Voting Ensemble Classifier Based on Differential Evolution Algorithm for Text Sentiment Classification“, Expert Systems with Applications, Volume 62 ,15, November 2016, Pages 1-16.

Onan, A., Korukoğlu, S., Bulut H.,Ensemble of keyword extraction methods and classifiers in text classification“, Expert Systems with Applications, Volume 57 ,15, September 2016, Pages 232-247.

Ballı,S.,Korukoglu, S.,”Development of a Fuzzy Decision Support Framework for Complex Multi-Attribute Decision Problems: A Case Study for the Selection of Skillful Basketball Players“, Expert Systems,February 2014,Vol. 31 No.1, pp.56-69

Karasulu, B., Korukoğlu, S., “Moving Object Detection and Tracking by Using Annealed Background Subtraction Method in Videos: Performance Optimization“, Expert Systems with Applications, Vol. 39,Issue 1,pp-33-43,January 2012

Morkaya, Ö.Korukoglu, S.,”Pedestrian and Vehicle Tracking with Adaptive Background Subtraction and Adaptive Object Matching by Using Simple Object Features“, Journal of Computing, Volume 3, Issue,12, pp.71-75,December,2011.

Bulut,H.,Korukoglu,S.,”Analysis and Clustering of Movie Genres” ,Journal of Computing,Volume 3,Issue 10,pp.16-23, October 2011.

Korukoğlu, S.,Ballı,S.An Improved Vogel’s Approximation Method for the Transportation Problem“, Mathematical and Computational Applications,Vol. 16, No. 2, pp. 370-381, 2011.

Karasulu,B., Korukoglu, S.,A Software for Performance Evaluation and Comparison of People Detection and Tracking Methods in Video Processing, Multimedia Tools and Applications.(2011) Vol:55 Number:3 pp.677-723.

Karasulu, B. Korukoğlu, S.,”A Simulated Annealing-Based Optimal Threshold Determining Method in Edge-Based Segmentation of Grayscale Images“, Applied Soft Computing, Vol:11,No:2, pp:2246-2259,2011.

Ballı, S., Korukoglu, S., “Operating System Selection Using Fuzzy AHP and Topsis Methods“, Mathematical & Computational Applications”, Vol.14, No:2, 119-130, 2009.

Uğur,A.,Korukoglu,S.Çalışkan,A.,Cinsdikici,M.,Alp,A.”Genetic Algorithm Based Solution for TSP on Sphere,Mathematical and Computational Applications,Vol.14,No.3,219-228,2009

Abbasov,B.,Korukoglu,S.,”Effective RED: An algorithm to improve RED’s performance by reducing packet loss rateJournal of Network and Computer Applications, 32(2009),703-709.

Abbasov,B.Korukoğlu, S.,”An Active Queue Management Algorithm For Reducing Packet Loss Rate, – Mathematical & Computational Applications, Vol:14,No:1, pp.65-72,2009

Adalıer,O.Uğur,A.Korukoğlu,S,,Ertaş,K.,”A New Regression Based Software Cost Estimation Model Using Power Values,Lecture Notes in Computer Science,Springer Berlin/Heidelberg,0303-9743,2007.

Elbi, H., Noyan, Korukoglu,S., Ünal,S., Bekaroğlu,M., Oğuzhanoğlu,N., Türköz,N., Abay,E., Kumbasar,H., Yurdakul,S., “Seasonal affective disorder in eight groups in Turkey: a cross-national perspectiveJournal of Affective Disorders 70, pp.77-84,2002.

G.Çelebi,G., Kalaycı,T.,Aysan,T.,Algan,O.,Ozhan,M.,Korukoglu,S., Pehlivan,M.Application of Multivariate Linear Discriminant Analysis to Lung Sounds in Some Pulmonary Diseases”  ,Monaldi Arch.ChestDis., 51:1,1996,42-49.

Korukoğlu,S.,Ertaş,K.,A new Statistic for Testing Uniformity of ranking DataCommunications in Statistics,Part B:Simulation and Computation,25(1), pp:139-156,1996.

Öztürk,A.S.Korukoğlu,S,Okur,M.C.,”A Goddness of Fit Test for the Exponential Distribution” – Journal of the Japanese Society of Computational Statistics,Vol.2,No:1,21-38.,1989.

Öztürk,A.,Korukoğlu,S.”A New Test for the Extereme Value Distribution” – Communications in Statistics,Part B:Simulation and Computation,17(4), pp:1375-1393,1988.

BOOKS

Yapay Zeka Dijital Sistemler ve Uygulamaları,- Bölüm 13: Dijital Görüntü İşleme

,Dağdeviren Fatih,Korukoglu Serdar, Cinsdikici Muhammed, Papatya Bilim

,Editör: Prof. Dr. Cemalettin KUBAT, Aralık 2021,593 s.,ISBN 978-605-9594-88-2,

Performance Evaluation Software: Moving Object Detection and Tracking in Videos ,Karasulu Bahadır, Korukoglu Serdar, Springer, Computer Science-Information Systems and Applications, 2013, XV, 76 p. 11 illus.,ISBN 978-1-4614-6533-1
 
Exploring Performance of Instance Selection Methods in Text Sentiment Classification, Onan Aytug, Korukoglu Serdar(Authors), Radek Silhavy, Roman Senkerik, Zuzana Komínková Oplatková, Petr Silhavy, Zdenka Prokopova, (eds.). Artificial Intelligence Perspectives in Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing 464, Springer 2016, ISBN 978-3-319-33623-7, pp.167-179.

DİĞER MAKALELER

Sağbaş, E.A., Korukoglu, S.,Ballı, S.,”Akıllı Telefon Verileri ve Makine Öğrenmesi Yöntemlerini Kullanarak Stres Tespiti Çalışmaları Üzerine bir Literatür Araştırması“, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Cilt:9(3),s.1030-1038,2021

Onan, A., Korukoğlu, S., “Makine öğrenmesi yöntemlerinin görüş madenciliğinde kullanılması üzerine bir literatür araştırması“,Pamukkale Univ., Müh Bilim Dergisi. 2016, Cilt:22, Sayı:2,S:111-122.

Aktürk,H.,Korukoğlu,S.,Uğur,A.Ertaş,K.,”Hisse Senetleri Üzerinde Benzerlik Arayan Web Tabanlı Bir Uygulama Geliştirilmesi”,Finans Politik& Ekenomik Yorumlar 2009,Cilt:46,Sayı:533, S.83-102.

Ballı, S.,Uğur,A.,Korukoglu,S.,”İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme İçin Bir Bulanık Uzman Sistem Gerçekleştirimi“, Ege Akademik Bakış, Cilt:9(2),s.837-849,2009

Ballı,S.,Karasulu,B.,Uğur,A.,Korukoğlu,S.,’Basketbolda Oyuncu Seçimi İçin Sinirsel_Bulanık Karar Destek Sistemi‘, – İTÜ Dergisi,Mühendislik Serisi,Cilt :8, Sayı:1,S.15-25, 2009

Karasulu,B.,Önal,A.,Korukoğlu,S.”A Proposal for Building up A Social_Consctructivism-Based Distance Learning System for Ege University”,T.C. Balıkesir Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2008,Cilt:10,Sayı:2,s:33-52.

Abbasov,B.Korukoğlu, S.,’HERED:Hazard Rate Estimated Active Queue Management,Journal of Qafqaz University,No:21,2008,pp.101-108.

Korukoğlu,S.,Ballı,S.,Korukoğlu,A.’Emeklilik Fonlarının Performans Değerlendirmesinde Bulanık Uzman Sistem Kullanımı‘, – Dokuz Eylül Üniv.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt 23,sayı:2,,2008,ss:213-227

Karasulu,B.,Ballı,S.,Korukoğlu,S.,Uğur,A.,’Kutup Dengeleme Problemi İçin Yüksek Başarımlı Bir Optimizasyon Tekniği‘,Pamukale Üniversitesi,Mühendislik Bilimleri Dergisi, – Cilt:14,Sayı:2,s 175-183,2008.

Ballı,S.,Karasulu,B.,Korukoğlu,S.’En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık Promethee Yöntemi uygulaması‘, – Dokuz Eylül Üniv.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:22,Sayı:1,ss:139-147,2007.

Korukoğlu,A.,Korukoğlu,S.’İMKB’de İşlem Gören Mali Kuruluş Hisselerinin Beta ve Alfa Risk Katsayalarına Dayalı Veri Madenciliği‘, – MÖDAV-Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,Cilt:8,Sayı:1,s.79-105.

İşci,Ö.,Korukoğlu S.,’Steiner Minimum Yayılan Ağaç Probleminin Çözümünde Genetik Algoritmanın Kullanılması‘,Pamukkale Üniversitesi, – Mühendislik Bilimleri Dergisi,Cilt.12,Sayı,3,S.429-437,2006.

Abbasov,B.,Korukoğlu,S.,’Simulation and Estimating Effects of Hurst Parameter on Network Traffic‘,Journal Of Qafqaz University, – Number 17,2006,ISSN 1302-6763,p.1-5.

Korukoğlu A.,Korukoğlu S.,’Üç Büyüklerin -BJK, FB VE GS- – Finans Piyasalarındaki Durum Değerlendirmesi’,Ege Akademik Bakış,Cilt:5,Sayı:1-2,S.47-54,Ocak-Temmuz 2005

İşçi,Ö,Korukoğlu,S.,”Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama“, – CBÜ İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi(ISSN-1302-0064),Cilt 10 sayı :2,191-208,2003

Noyan,M.A.,Karababa,A.O.,Veznedaoğlu,B.,Elbi,H.Korukoğlu,S.,‘İzmir’de Yarı Kırsal Bir Bölgede Mevsimsel Duygudurum Bozukluğunun Yaygınlığı’, – Anadolu Psikiyatri Dergisi,2001,2(3):169-174.

Noyan,M.A.,Elbi,H.,Korukoğlu,S.,”Mevsimsel Gidis Degerlendirme Formu(MGDF):Güvenilirlik Arastirmasi,”Anadolu Psikiyatri Dergisi,Cilt:1,Sayi:2,65-77,Haziran 2000

Çakır,Ş.,S.Korukoğlu,S.,”Daily Rainfall Simulation and its Application in Turkey“, – Tr.J. of Engineering and Environmental Sciences,21(1997),315-324.

S.Korukoğlu,”Sıra İstatistiklerinin Genel Dağılışlarda Simulasyon Yöntemleri ve Bazı Karşılaştırmalar“, – E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Cilt:12,Sayı:1,1989,21-33.

Oral,Y.,Korukoğlu,S.,”Şehirsel Ulaşım Ağında Kestirme Güzergahların Araştırılması Üzerine Bir Çalışma“, – E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Cilt:12,Sayı:2,1989,95-104.

Korukoğlu,S.,Okur,M.C.,”Ani Bozulma Fonksiyonlarının Gözleme Dayanan Belirleme Yöntemleri ve Bazı Sorunlar“, – E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Cilt:10,Sayı:1,1987,11-22.

Korukoğlu,S.,”Sistem Güvenilirliğine Benzetim Yoluyla Bir Yaklaşım”, – E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,Cilt :9,Sayı :1,1986,43-51.

İkiz,F.,Eren,Ş.,Korukoğlu,S.,”Bazı Gözlemleri İçin Kesikli Olasılık Yoğunluğu Bulunan Pozitif Değerli Şans Değişkenleri İçin Etkin Parametre Tahminlenmesi Üzerine Bir Araştırma“, – E.Ü.Müh.Fak.Dergisi,Seri :E,Uygulamalı İstatistik,Cilt:2,Sayı:1,1984,45-59.

Korukoğlu,S.,”Regresyon Analizinde Bazı Alternatif Nokta Diyagramlarının Tanıtımı ve Bir Uygulama“, – E.Ü.Müh.Fak.Dergisi,Seri:E,Uygulamalı İstatistik,Cilt:2,Sayı:2,!984,33-50.

Korukoğlu,S.,Okur,M.C.,”Çok Parametreli Yeni Bir Güvenilirlik Modeli“, – E.Ü.Müh.Fak. dergisi,Seri:E,Uygulamalı İstatistik,Cilt:2,Sayı:2,1984,51-62.

Korukoğlu, S.,İkiz,F. “Ortogonal Olmayan Düzensiz Kısmi Tekerrürlü Deneme Planlarının Oluşturulması ve Analizi“, – Uygulamalı İstatistik,Cilt:2,Sayı:2,1979,279-293.

CONFERENCE PAPERS

2021,Sağbaş E.A.,Korukoglu S., Balli S., “Akıllı Telefon Verilerinden Stres Sınıflandırması için bir Rastgele Alt Uzay Tabanlı Yaklaşım“, 6. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2021), 15-17 Eylül 2021, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

2019,Sağbaş E.A., Uğur A., Korukoglu S.”Performance Evaluation of Ensemble Learning Methods for Facial Expression Recognition, Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference(ASYU), Izmir, Turkey, 31 October-2 November 2019 pp. 1-5

2018,Candemir C., Oğuz K., Özkul B., Gönül A.S., Selver A., Korukoğlu M.S., “Detection and Evaluation of Activation Instances as Change Points in Functional MR Images“, 11th Congress of Medical Informatics, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, pp.1-12

2018,Candemir, C,, Oguz,K.,Korukoglu, S., Gonul,A.S.,”Detection and Evaluation of Activation Instances as Change Point in Functional MR Images“, Signal Processing and Communications Applications Conference, 2-5 May 2018, IEEE, Çeşme, İzmir, Turkey, 1-4.

2018,Ballı, S., Sağbaş, E.A., Korukoğlu, S.,Design of Smartwatch-Assisted Fall Detection System via Smartphone, Signal Processing and Communications Applications Conference, 2-5 May 2018, IEEE, Çeşme, İzmir, Turkey, 1-4.

2018,Ballı, S., Sağbaş, E.A., Korukoğlu, S., “Real-Time Transportation Mode Detection with Smartphone Motion Sensors“, International Conference on Transportation Systems. 19-21 April 2018, Bandırma, Turkey, pp 31-32.

2016,İren,E., Korukoğlu, S., ” GPSS Tool for Students in Statistics Ecucation, ICEMST-2016, International Conference on Education in Mathematics, Scinece and Technology, May 19-22 2016, The Proceedings Book: pp. 461-470, Bodrum, Turkey.

2016,Bodur,S.,Galip,E., Korukoğlu, S., ” Simulation and Estimation of Asphalt Road Deterioration Using GPSS, ICRES-2016, International Conference on Research in Education and Scinece, May 19-22 2016, The Proceedings Book: pp. 1032-1036, Bodrum, Turkey.

2016,Onan, A., Korukoğlu, S., Bulut H., ” LDA- based topic modelling in text sentiment classification: an empirical anallysis“, 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, April 3-9 2016, Konya, Turkey.

2015,Onan, A., Korukoğlu, S.,”Ensemble Methods for Opinion Minining“, Signal Processing and Communications Applications Conference, 16-19 May 2015, IEEE, Malatya, Turkey, 1-4.

2013,Onan, A., Korukoğlu, S., ” Improving Performance of Glowworm Swarm Optimization Algorithm for Cluster“, ISCSE-2013, 3rd International Symposium on Computing in Science & Engineering, 24-25 October 2013, The Proceedings Book: pp. 290, Kuşadası, Aydın, Turkey.

2012,Kalaycı,İ., Korukoğlu, S.,”Classsification of  Turkish Maqam  Music Using K-Means Algorithm and Artificial Neural Networks“, Signal Processing and Communications Applications Conference, 18-20 April 2012, IEEE, Muğla, Turkey, 1-4.

2010, Morkaya,O.Korukoglu,S.,”Obedience Testing of the Vehicles to the Traffic Lights in Video by Image Processing Techniques”, Signal Processing and Communications Applications Conference, 22-24 April 2010, IEEE, Diyarbakır, Turkey, 1-4.

2010,Karasulu, B., Korukoğlu, S., “Moving Object Detection and Tracking by Using Annealed Background Subtraction Method in Videos: Performance Optimization“, ISCSE-2010, The First International Symposium on Computing in Science & Engineering, 3-4 June 2010, The Proceedings Book: pp. 2-10, Kuşadası, Aydın, Turkey.

2007, Abbasov,B.,Korukoğlu,S.,’Analysis,Comparison and Simulation of Random Early Detection Algorithms‘,Application of Information-Communication Technologies in Science and Education, – II International Conference, Baku,01-02 November,2007,pp.30-37.

2006,Abbasov,B.,Korukoğlu,S.,’Simulation and Estimating Effects of File Size Distribution on Network Traffic Performance’,Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation,MS2006 – Vol. II, 28-30 August 2006,Selçuk University,Konya, Turkey,pp.615-619.

1999, Ertas,K.,Korukoglu,S.,”A new statistic for testing multivariate normality“, Bulletin of the International Statistical Institute, – 52nd Session,Proceeding Actes, Tome LVIII,Finland 1999.

1997, Ertaş,K.,Korukoğlu,S.,”Determination of the Conditions Under Which Canonical Correlation Analysis Approximates to Redundancy Analysis“, – Bulletin of the International Statistical Institute,51thSession,Contributed Papers,Book2,İstanbul 1997,pp.169,170.

1995, S.Vahip,A.Ayan.İ.Doğaner,I.Vahip,B.Özkan,I.Tuğlular,S.Korukoğlu,”Does Lithium Prevent or Provoke Manic Switch? A Preliminary Report of a Double-Blind, Placebo Controlled Study”, – 2nd International Conference on New Directions in Affective Disorders,Jerusalem,September 3-8,1995.Abstarcts p,23-31.

1995, S.Vahip,B.Özkan,A.Ayan,S.Korukoğlu,I.Tuğlular,”Elevation of Plazma Lithium at the end of Mania and Some Biochemical Correlates”, – 2nd International conference on new directions in affective disorders,jerusalem,september 3-8, 1995, abstracts, p23-31.

1995, K.Ertaş,S.Korukoğlu,”The Inertia Statistic for Partitioning Item Set as Agreement and Disagreement Items in the Analysis of Rankings“, – Buletin of the International Statistical Institute,50th SessionContributed Papers,Book 1,Beijing 1995,pp.326.327.

1994, Vahip,S.,Ayan,A.,Vahip,I.,Doğaner,İ.,Özkan,B.,Korukoğlu,S.,”Lithium in the Treatment of Bipolar Depression“, – American Psychiatric Association Annual Meeting,Philadelphia,PA,May 21-26,1994,New Research Program and Abstracts,p.216-217.

1994, Vahip,S.,Özkan,B.,Ayan,A.,Korukoğlu,S.,Tuğlular,I.,”Plasma Lithium Elevation at the end of Mania“, – American Psychiatric Association Annual Meeting,Philadelphia,PA,21-26 May,1994,New Research Program and Abstracts,p.108.

1987, Ikiz,F.,Korukoglu,S.,”The Effect of Prior İnformation on the Estimation of the Proportion of Defectives”, – The First International Conference on Statistical Computing,30 March-2April 1987,Izmir,Sözlü

ULUSAL BİLDİRİLER

Sağbaş E.A., Uğur A., Korukoğlu S., “Yüz İfadesi Tanıma için Topluluk Öğrenme Yöntemlerinin Performans Değerlendirmesi” ASYU 2019,Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı, Yaşar Üniversitesi 31 Ekim-2 Kasım 2019, İzmir

Onan A.,Korukoğlu S., “Metin Sınıflandırmada Öznitelik Seçim Yöntemleri“AB2016,Akademik Bilişim Konferansları,Adnan Menderes Üniversitesi,3-5 Şubat 2016, Aydın

Karasulu,B,Ballı,S.,Korukoğlu,S.,”Bulut Hesaplama Teknolojisi:Mimarisi ve Uygulama Alanları“, – Akademik Bilişim, Bildiri Ktabı pp:161-168, 2010,10-12 Şubat 2010;Muğla Üniversitesi,Muğla.

Karasulu,B.,Toker,L.,Korukoğlu,S.,”ZigBee-IEEE 802.15.4 Standardtı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağları“,XIV Türkiyede İnternet Konferansı,Inet-tr’09,12-13 Aralık 2009,İstanbul.

Kalaycı,İ.,Korukoğlu,S,”Müzik Verileri için XML Tabanlı Diller”,Akademik Bilişim 2009,11-13 Şubat 2009, Şanlıurfa.

Aktürk,H.,Korukoğlu,S.,”Veri Madenciliği Teknolojisini Kullanarak Fiyat Değişimlerinde Paralellik Gösteren Hisse Senetlerinin Bulunması ve Risk Azaltılması“, – Akademik Bilişim 2008, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,21 Ocak-1 Şubat 2008.

Karasulu,B.,Korukoğlu,S.,”Modern Dağıtık Dosya Sistemlerinde Yapısal Karşılaştırılması“,Akademik Bilişim,2008, – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,30 Ocak-1 Şubat 2008.

Karasulu,B,Ballı,S.,Korukoğlu,S.,Uğur,A.,’‘Yapı ve Başarım Açısından Modern Sinirsel-Bulanık Sistemlerin Karşılaştırması’, – YAEM’07 27. Ulusal Kongresi,Bildiri Özetleri Kitabı i 2-4 Temmuz 2007 İzmir

Vahip,S.,Ozkan,B.,Ayan,A.,Korukoğlu,S.,Tuğlular,I.,”Manik epizod sonuda sabit doza karşın plazma lityum düzeyinde yükselme: Prospektif, sistematik bir çalışma” – 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998,Altınyunus,Çeşme,İzmir,Poster Bildiri

Vahip,S.,Özkan,B., Ayan,A.,Korukoğlu,S., Tuğlular,I.”Manik epizod sonunda sabit doza karşın plazma lityum düzeyinde yükselmenin biyolojik değişkenlerle ilişkisi” – 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998,Altınyunus,Çeşme,İzmir,Poster Bildiri

S.Korukoğlu,A.Korukoğlu,”Kümeleme Analizi ile Hisse Senetleri IMKB’da işlem gören şirketlerin sektör içi konumlarının belirlenmesi”, – III.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri,29-30 Mayıs 1997,Uludağ,Bursa,s.595-614.

K.Ertaş,S.Korukoğlu,”Kanonik Korelasyon ve Açıklanmış Varyans İstatistiklerinin Bileşke Bir Boyut İndirgeme Yöntemi İle Birlikte Optimizasyonu“, – Araştırma Sempozyumu’96,25-27 Kasım 1996,Devlet İstatistik Ens.Ankara,Program ve Bildiriler.

A.Dalgeç,S.Korukoğlu,”Hisse Senetleri İMKB’da İşlem Gören Şirketlerin Belirli Finansal Göstergelerinin Sektörel Ayırt Edici Özelliklerini İstatistiksel Bir Yaklaşımla Saptamaya Yönelik Bir Çalışma“, – II.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri,1-2 Haziran,1995,İzmir,s.323-350.

S.Korukoğlu,Ş.Çakır,A.Öztürk,”Günlük Yağış Verilerinin Benzetimi Üzerine Bir Çalışma“, – Araştırma Sempozyumu’94,21-23 Kasım 1994,Devlet İstatistik Ens.,Ankara,Program ve Bildiriler.1/13-1/15.

K.Ertaş,S.Korukoğlu,”Testing for Multivariate Normality Using The Empirical Distribution Function:A Comparative Study“, – Araştırma Sempozyumu’94,,21-23 Kasım 1994,Devlet İstatistik Ens.Ankara,Program ve Bildiriler,3/31-3/33.

Noyan,A.,Elbi,H.,Korukoglu,S.,”SPAQ Turkish Form Reliability Research” – Proceedings of XXX.National Congress of Turkish Psychiatry, pp.484-488.

S.Korukoğlu,K.Ertaş,”Rank Verilerinin Uniform Dağılıştan Gelip Gelmediklerinin Testi İçin Yeni Bir İstatistik“, – Araştırma Sempozyumu’92,23-25-Kasım 1992,Devletİstatistik Ens.Ankara,Program ve Bildiri Özetleri.

S.Korukoğlu,”Dağılışların Bilinmediği Durumlarda Persentillerin Belirlenmesi:Bazı Yaklaşımlar ve Simulasyon Çalışması“, – II.Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri,25-28 Eylül 1989,475-489.

F.İkiz,S.Korukoğlu,”Tıbbi Araştırmaların Değerlendirilmesinde Bir Mikrobilgisayar Yazılımı-INSTAT“, – Tıpta Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu Bildirileri,22-25 Eylül 1987,İzmir,96-104.

S.Korukoğlu,”Networklerde Güvenlik Kavramının Bilgisayar Benzetimi ile Sınanması“, Yöneylem Araştırması X. Ulusal Kongresi,9-11 Ekim 1985 İzmir Bildiri Özetleri s.81.

 

YÖNETİLMİŞ DOKTORA TEZLERİ

2024, Peyman BAGHDADI, ” Derin Öğrenme Modelleri Kullanarak Kredi Kartı Dolandırıcılık Tespiti için Karar Destek Sistemi Gerçekleştirimi“, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. 

2022, Ensar Arif SAĞBAŞ, ” Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Akıllı Telefon Tabanlı Stres Tespit Sistemi Geliştirilmesi“, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. Eş Danışman: Doç. Dr. Serkan BALLI

2021, Fatih DAĞDEVİREN, ” Kopyala Taşı Sahteciliği Tespitine Yönelik Geliştirilmiş Yerel İkili Örüntü Algoritması Tasarımı“, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Bilgisayar ABD. Eş Danışman: Doç. Dr. Muhammed CİNSDİKİCİ

2018, Cemre CANDEMİR, ” Çok Katılımcılı FMRI Çalışmalarında Değişim Noktası Tahminleme“, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Bilgisayar ABD.

2017, Züleyha Akusta DAĞDEVİREN, “Constructing Graph Theoretical Structures Using Meta-Heuristic Algorithms”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Bilgisayar ABD.

2016, Vahide BULUT, “Bilgisayar destekli geometrik tasarım ve uygulamaları”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD.

2016, Aytuğ ONAN, “Görüş Sınıflandırma İçin Makine Öğrenmesi Algoritmalarına Dayalı Bir Yöntem Tasarımı ve Gerçekleştirimi”, – E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD. Eş Danışman: Doç. Dr. Hasan BULUT

2014, Bekir AFŞAR, “Metasezgisel Algoritmalarda  Çevrimiçi  Ayarlama ile Uyarlanabilir Parametre Kontrolü”, – E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD.

2011, Özlem MORKAYA, “Videoda Hareketli Nesne Takip Etme”, – E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD.

2010, Bahadır KARASULU, “Videolarda Hareketli Nesne Tespiti ve Takibi İçin Benzetimli Tavlama Tabanlı Bir Başarım Eniyileme Yaklaşımı” – E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD.

2010, Serkan BALLI, “Melez Zeki Karar Destek Sistemlerinin Tasarımı ve Gerçekleştirimi”, – E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD.

2008, Babek ABBASOV, “Yerel Bilgisayar Ağlarında Aktif Kuyruk Yönetimleri ve Etkin Bir Algoritma Geliştirme “- E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD.

2002, Öznur İŞÇİ, “Yöneylem Araştırmasında Genetik Algoritma Uygulamaları”, – E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik ABD.

YÖNETİLMİŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

2022, Didem DAMKA, “Görüntü Altyazıtlama Probleminde Farklı Mimarilerin Karşılaştırılması ve Performanslarının Değerlendirilmesi“, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Bilgisayar ABD.

2022, Ümit Cihan YILMAZ, “Trafik Sensör Verileri Kullanılarak Trafik Akış Tahmini: Manisa Şehri için bir Uygulama“, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD.

2022, Mikail OKYAY, ” Metin Madenciliği Problemleri için Sinir Ağına Dayalı Kelime Kodlama Temsil Yöntemi Geliştirilmesi“, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. Eş Danışman: Doç. Dr. Aytuğ ONAN

2021, Ahmet GÜRBÜZ, ” Çok Etiketli Sınıflandırma Problemi İçin İkili alaka Düzeyi Algoritması Geliştirilmesi“, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. Eş Danışman: Doç. Dr. Aytuğ ONAN

2019, Serdar Yıldırım, “Sosyal İlişkiler ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Melez Öneri Sistemi Geliştirilmesi”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği  ABD.

2019, Emre Altan, “Genetik Algoritmalar ve Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Görüntü Sınıflandırma”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği  ABD.

2019, Durdu Aslı Kaplan Yaşkaya, “Panoramik  Görüntüler için Fotoğraf Birleştirmeye Yönelik SIFT Tabanlı Yeni Bir Algoritma Geliştirilmesi”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Bilgisayar  ABD.

2013, Necati Duran, “MR Görüntülerinin Bölütlenmesinde Çok Kriterli Yaklaşımlar Üzerine Bir Çalışma”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh.  ABD.

2013, Aytuğ Onan, “Kümeleme Analizinde Melez Evrimsel Algoritmalar Üzerine Bir Çalışma”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh.  ABD.

2010, İlker Kalaycı, “Müzikteki Makamları Otomatik Tanıma Sistemi”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-Bilgisayar Müh. ABD.

2009, Emine Binnaz Karacelebi: “Sivil Hava Trafik Hizmeti Sağlayan Sistemlerde Güvenlik Artırıcı Uygulamalar”,E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh.  ABD.

2008, Hüseyin Aktürk,Borsa ve Döviz Verileri Üzerinde Veri Madenciliği Teknolojisini – Kullanarak Zarar Riskini Azaltan Bir Uygulama Geliştirimi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar Müh. ABD.

2005, Hadi Barut,CBS’nin İstatistik Amaçlı Kullanılması: İzmir’de Kurumsal Olarak Kullanımı – ,E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü,İstatistik ABD.

2004, Ünal Gökhan Tunç, “Bilgisayar Destekli MRP, MRP II Sistemleri “,E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

1999,Ahmet Güven, “Elektronik Ticaret: Trendleri Anlamak ve Hareket Noktalarını Belirlemek ve Bilgisayar Ağları Üzerinden Hızlı Güvenilir Yüksek Güvenlikli İletişimi Sağlamak “,E.Ü. Fen Bil. Ens. Bilgisayar Müh. ABD.

1998, Erdoğan Köse, “Activex & VBScript Tabanlı ve Internet Üzerinden Erişilen bir Veritabanının, İstemci/sunucu Mimarisinde Gerçekleştirimi”, E.Ü. Fen Bil.Ens.Bilgisayar Müh. ABD.

1997,Ebru Çelikel, “Bilgisayarlı Bilgi Sistemleri-Computerized Information Systems ve Web Tasarımı”, E.U.Fen Bil.Ens.Bilgisayar Müh. ABD.

1995, M.Rüştü Soyal, “Bilgisayar Destekli Üretim Kontrolü”,E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

1995 Ahmet Ünal Kılıç, “Hava Teknik Okullar Komutanlığı Plan Program Otamasyonu”,E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,

1994,Rahmi Balsari, “Sanayide Deney Tasarim Uygulamaları “- E.Ü. Fen Bilimleri .Enstitüsü

1994,Halil Şırvan, “Sistem Dinamiği ve Tüketici-Dağıtımcı-Üretici Sistemi Uygulaması” – E.Ü. Fen Bil. Ens.

1992,Yasemin Kiremitçi, “Çok Amaçlı Doğrusal Programlama” – E.Ü. Fen Bilimleri.Ens.

1990,S.Can Keskin,”Güvenilirlik Bakim ve Yenileme Kararları Üzerine Bir Çalışma” – E.Ü.Fen Bil.Ens.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

2019,H.Bulut, S. Korukoğlu, M.Milli, S. Çınaroğlu, “Dağıtık Algoritmaların Eğitim AMaçlı Görselleştirilmesi”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,16-MUH-075.

2018, S. Korukoğlu, C. Candemir, “FMRI Sinyallerinde Değişim Noktalarının Tahmnlenmesi”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,17-UBE-001.

2018, S. Korukoğlu, V. Aytaç, M.A.Bilici, “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü B8 Dersliğinin İyileştirilmesi”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,15-MUH-047.

2016, S. Korukoğlu, V. Aytaç, M.A.Bilici, “Bilgisayar Mühendisliği Dersliklerinin Standardizasyonu ve Sunucu Destekli Eğitime Hazırlanması”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,14-MUH-015.

2015, S. Korukoğlu, V. Aytaç, H. Bulut, Ş. Bora, “Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarlarında İnce İstemci Sistemi Kurulumu“, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,13-MUH-001.

2013, S. Korukoğlu,A..Onan,”Metasezgisel Yöntemlerin Kümeleme Analizinde Uygulanması”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,12-MUH-004.

2010,S. Korukoğlu,İ. Kalaycı,”Müzikteki Makamları Otomatik Tanıma ve Sınıflandırma Sistemi”, Ege Üniv., Bilimsel Araştırma Projeleri,09-MUH-001.

2009,S. Korukoğlu,S. Ballı,”Ulaştırma Problemleri İçin Geliştirilmiş Vogel Metodu“,Ege Üniv,Bilimsel Araştırma Projeleri,07-MUH-003.

2009,S. Korukoğlu,S. Ballı,B.Karasulu,”Karmaşık Problemler İçin Fuzzy Çok Kriterli Karar Verme Modeli ve Karar Destek Sİsteminin Geliştirilmesi“,Ege Üniv,Bilimsel Araştırma Projeleri,07-MUH-004

1998, S. Korukoğlu,”Çok Değişkenli Uzay Görüntüleri İçin Veri Yapılarının Analizi Üzerine Bir Araştırma“, – E.Ü.Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi,Proje No:94’BAUM 002.

1995, A.Öztürk,Ş.Çakır,S. Korukoğlu,”Günlük Yağış Verilerinin Modellenmesi,Analizi,Veritabanı Oluşturulması ve Bunlarla İlgili Bir Paket Program Geliştirilmesi“, – TÜBİTAK PROJE NO:TOAG 936,Temmuz 1995,İzmir

1990,Çelebi G.,Ayca T.,Algan O., Özkan M.,Korukoğlu S. “Akciğer Seslerinin Spektral Analizi“, E . Ü. Tıp Fakültesi.Biofizik Bilim Dalı Araştırma Fonu Proje No.55,1990.

 

Takvim
June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930